Van droom naar werkelijkheid.

Er zijn verschillende manieren om onze droom te realiseren. Dat kan via het niet democratische proces van verkiezingen. Via het laten horen van je stem op een georganiseerde manier. Als laatste is er natuurlijk nog een revolutie. Maar een transformatie is onvermijdelijk.

De eerste mogelijkheid. Die via verkiezingen is een lastige. De voorbereiding vergt nogal wat obstakels die lastig te nemen zijn. De eerste zijn nog redelijk te doen. Daarmee bedoel ik het oprichten van een vereniging die toegestaan is om mee te doen. Het laten registreren ervan. Maar dan komt het. Er zijn vele handtekeningen nodig. Er moet inleggeld betaald worden. Fondsenwerving is een must. Maar kleine partijen worden niet echt belicht door de media. En als zeker niet als je de elite wilt uitschakelen. Kortom een heel lastig verhaal. Maar wel te proberen. Als de tijd rijp is kan alles.

De tweede mogelijkheid. Je stem laten horen op een georganiseerde manier. Die is makkelijker te realiseren. Je moet dan nog steeds wel een campagne voeren en veel media aandacht zoeken of geduld hebben. Maar in de vorm van een petitie kun je laagdrempelig wel een stem laten horen aan de macht. Afhankelijk van hun wil om er iets mee te willen doen ben je wel. Maar je maakt de bevolking je standpunt best wel duidelijk. En als het een heel groot aantal is gaan er wel lichten branden. Het zou kunnen resulteren in een rustige verandering.

De derde mogelijkheid is die van een revolutie. Dat wil zeggen een opstand uit onvrede met de huidige situatie. Dat kan een vreedzame of een geweldadige zijn. Het laatste geniet menselijk gezien niet de voorkeur. Maar als de bestaande macht het scherp wil spelen en niet wil verdwijnen is dat een reeële mogelijkheid. De vreedzame optie is een mogelijkheid als ze het niet scherp willen spelen of als bijvoorbeeld het leger ingrijpt omdat geweld dan geen nut heeft.

Welke mogelijk waar gaat plaats vinden hangt van de situatie af. Zeker is dat de huidige politieke macht over haar houdbaarheid heen is en een menselijk alternatief de enige oplossing is. Je uitspreken waar je voor staat is een versterking van je ziel. Dat is ook het huis van ons bestaan. De tijd van een menselijke beschaving staat op het punt om te beginnen en jij bent daar gewoon een echt onderdeel van. Spreek je uit en laat je horen.

Steun de lokale acties en laat weten hoe je er in staat. Het is tijd voor verandering.