Home

Graag wil ik jullie uitleggen hoe we onze vrijheid weer terug kunnen krijgen. Er zijn daar twee simpele voorwaarden voor.

Ten eerste moet er zekerheid zijn voor iedereen. Een bestaanszekerheid die eigenlijk vanuit het collectief komt. Dat betekent dat we met elkaar voor elkaar zorgen door de vruchten van de aarde eerlijk te verdelen over iedereen en alle generaties. Zie het als een dividend van de aarde. In het Engels dus Earth(ly) Dividend. Onze vriend ED zeg maar.

Ten tweede moet er een directe democratie zijn. Dit is ook de enige vorm van democratie. Alle andere vormen zijn ongeschikt en onbekwaam. De manier om dit te doen is via gelote burgerraden waarbij zij de wetgevende macht vormen. Voor ingewikkelde zaken worden panels in het leven geroepen. Zij werken indien nodig samen met erkende en objectieve specialisten en geven hun bevindingen terug aan de Citizens Assembly. Een juist ingerichte referendum kan eventueel zorgen voor een handtekening van het volk.

Onze beweging heeft dus als doel om de politiek af te schaffen en te vervangen door Citizens Assemblies. Er zijn daar een drietal mogelijkheden of scenario’s voor. Die mogelijkheden of scenario’s worden geschetst op de pagina van droom naar werkelijkheid. Ieder land of continent kan dat op een van die manieren doen.

Op deze manier zetten mensen zichzelf in hun kracht en centraal. De rest is daar een logisch gevolg van. Het zal een ontwikkeling in gang zetten die beweegt naar een eerlijke en vreedzame beschaving. Een beschaving die dan ook het woord menselijk mag dragen. Het is namelijk nog steeds wachten op een organisatie vorm die de menselijkheid voorop stelt.

Lees eventueel de ander pagina’s voor meer informatie. Wil je graag meedenken en praten dan nodig ik jullie uit om je op Telegram, via: t.me/thesecondwindorg, aan te sluiten bij de groep The Second Wind. Ik zie jullie graag daar.

Om onze visie in deze wereld te realiseren is er jammer genoeg wel geldelijke steun nodig. Een bijdrage via onderstaande link van Why Donate word dan ook gewaardeerd. Maar wel op een “Pay As You Can And Like” basis.

Geen gegevens gevonden

Geen gegevens gevonden