Home

Graag wil ik jullie uitleggen hoe we onze vrijheid weer terug kunnen krijgen. Er zijn daar twee simpele voorwaarden voor.

Ten eerste moet er zekerheid zijn voor iedereen. Een bestaanszekerheid die eigenlijk vanuit het collectief komt. Dat betekent dat we met elkaar voor elkaar zorgen door de vruchten van de aarde eerlijk te verdelen over alle generaties. Die van nu en die van de toekomst. Zie het als een dividend van de aarde. In het Engels dus Earth(ly) Dividend. Onze vriend ED zeg maar.

Ten tweede moet er een directe democratie zijn. Dit is ook de enige vorm van democratie. Alle andere vormen zijn ongeschikt en onbekwaam. De manier om dit te doen is via gelote burgerraden waarbij zij de wetgevende macht vormen. Voor ingewikkelde zaken worden panel in het leven geroepen. Zij werken samen met geselecteerde specialisten en geven hun bevindingen terug aan de burgerraad. Een juist ingerichte referendum zorgt voor een handtekening van het volk.

Onze beweging, je mag het ook een “tijdelijke partij” noemen, gaat via deelname aan de Tweede Kamer verkiezingen de huidige politiek in een hoek duwen. Decimeren tot een minderheid. Uiteindelijk tot een minderheid van nul. We zeggen op alle voorstellen principieel nee. De enige mogelijkheid bij ons is dat ten aanzien van bepaalde punten onze systematiek van wetgeving via burgerraden word gevolgd.

Het komt er dus op neer dat de huidige politieke parlementaire partij vertegenwoordiging gaat verdwijnen. De politiek word opgeheven. Burgerraden gaan het beleid bepalen en eerlijke en goede bestuurders worden verantwoordelijk voor de uitvoering.

Op deze manier zetten mensen zichzelf in hun kracht en centraal. De rest is daar een logisch gevolg van. Het zal een ontwikkeling in gang zetten die beweegt naar een eerlijke en vreedzame beschaving.

Lees de ander pagina’s voor meer informatie. Wil je graag meedenken en praten dan nodig ik jullie uit om je op Telegram, via: t.me/thesecondwindorg, aan te sluiten bij de groep The Second Wind. Ik zie jullie graag daar.

Om onze visie in deze wereld te realiseren is er jammer genoeg wel geldelijke steun nodig. Een bijdrage via onderstaande link van Why Donate word dan ook gewaardeerd. Maar wel op een “Pay As You Can And Like” basis.