Directe Democratie.

De enige en echte democratie is een directe. Voor de burgers door de burgers. Dit word mogelijk gemaakt via gelote burgerraden, ook wel Citizens Assembly genoemd, met een mandaat voor wetgeving. Politiek, voor zover en als dat nog bestaat, kan dit niet overrulen. Wijze mensen kunnen adviseren in geselecteerde panels maar niet blokkeren. Deze panels adviseren na uitgebreid en goed geïnformeerd beraad de Citizens Assemby op gecompliceerde onderwerpen. Verder zou er een mogelijkheid kunnen zijn om de handtekening , via een juist ingerichte referendum, bevestiging van de burger te vragen.

De inrichting van een Citizens Assemby moet wel voldoen aan het volgende. Een redelijk aantal willekeurig gelote burgers. Die een juiste reflectie van de verschillende groepen in de maatschappij vertegenwoordigen. Verder is een Citizens Assembly heel tijdelijk . Dat wil zeggen dat mensen er niet langer in plaats nemen dan een maand. Wekelijks zal een kwart van de mensen vervangen worden. Je mag denken aan 480 mensen voor de totale grote van een Citizens Assembly.

Een Citizens Assembly kan voor complexe onderwerpen panels in het leven roepen. Daarbij kunnen ze een aantal onafhankelijke specialisten die de materie kennen raadplegen. Ook een aantal ervaringsdeskundigen. Verder zijn er nog een paar coaches, wijze mannen, die het proces in goede banen kunnen leiden en ook op de hoogte zijn van al bestaande wetten. Die krijgen dan de tijd om tot een gericht advies en indien nodig een wet te komen.

Voor alle leden van de Citizens Assembly geld dat ze worden betaald. Er is voor de werkgever de verplichting om deze personen daarvoor tijdelijk verlof te geven. Zijn ze zelf werkgever dan worden de kosten voor een tijdelijke vervanger geregeld.

Wie heeft de mogelijkheid om een Citizens Assembly over een specifiek onderwerp en of thema bijeen te laten roepen? Dit is geheel anders als in de huidige politiek waarin van alles in een regeerakkoord is vastgelegd of achteraf nog word bedisseld.

De belangrijkste is dat de burger het zelf kan organiseren. De manier om dat te doen is de petitie haar natuurlijke kracht te geven. Met een redelijke drempel zal elke petitie in beraad worden genomen.

De Citizens Assembly zal naar deze ingebrachte onderwerpen moeten kijken en met een reactie of antwoord komen.

De rechterlijk macht loopt tegen de werkelijke problemen aan en kunnen bij ( herhaaldelijk voorkomen ) van deze gebeurtenissen niet alleen een rechterlijke uitspraak doen maar dus ook op een juiste manier de Citizens Assembly er over informeren en er naar laten kijken. Wetten gemaakt door de Citizens Assembly zullen ook jaarlijks geëvalueerd worden om ze bij de tijd te houden.

Blijft nog vraag de vraag wanneer een voorstel word aangenomen. Daarbij zou het principe van Do No Harm moeten gelden. Dit betekent dat er geen tegenstem bij de raadpleging in de Citizens Assembly mogen zijn. Verder moet er veel draagvlak zijn. De helft plus een is echt niet genoeg. Hij moet echt ruim zijn. Voorstellen worden dus pas aangenomen als 320 of meer stemmen voor zijn en 0 stemmen tegen. Dat betekent dat er 160 of minder stemmen neutraal mogen zijn. Redelijk eenvoudig eigenlijk.

De denkwijze die voorop moet staan is dat het rust, visie en eerlijkheid voor de lange termijn brengt voor iedereen. Dit kan de Citizens Assembly ons brengen. Je kunt CIA, de afkorting van Citizens Assembly, ook zien als de verbindende factor voor alle mensen. Een vriend voor iedereen die ons allen weer vrienden kan maken.