Directe Democratie.

De enige en echte democratie is een directe. Voor de burgers door de burgers. Dit word mogelijk gemaakt via gelote burgerraden, ook wel Citizens Assembly genoemd, met een mandaat voor wetgeving. Politiek, voor zover en als dat nog bestaat, kan dit niet overrulen. Wijze mensen kunnen adviseren in geselecteerde panels maar niet blokkeren. Deze panels adviseren na uitgebreid en goed geïnformeerd beraad de Citizens Assemby op gecompliceerde onderwerpen. Verder zou er een mogelijkheid kunnen zijn om de handtekening , via een juist ingerichte referendum, van de burger te vragen.

De inrichting van een Citizens Assemby en de door hun in het leven geroepen panels is nog niet vaststaand maar moet wel voldoen aan het volgende. Een redelijk aantal willekeurig gelote burgers. Een juiste reflectie van de verschillende groepen in de maatschappij. Een aantal onafhankelijke specialisten die de materie kennen. Een aantal ervaringsdeskundigen. Verder nog een aantal coaches, wijze mannen, die het proces in goede banen kunnen leiden en ook op de hoogte zijn van al bestaande wetten. Die krijgen dan de tijd om tot een gericht advies en indien nodig een wet te komen. Deze mensen worden betaald en er is voor de werkgever de verplichting om deze persoon tijdelijk verlof te geven.

Wie heeft de mogelijkheid om een Citizens Assembly over een specifiek onderwerp en of thema bijeen te laten roepen? Dit is geheel anders als in de huidige politiek waarin van alles in een regeerakkoord is vastgelegd of achteraf nog word bedisseld.

De belangrijkste is dat de burger het zelf kan organiseren. De manier om dat te doen is de petitie haar natuurlijke kracht te geven. Met een redelijke drempel zal elke petitie in beraad worden genomen.

De Citizens Assembly zal naar de ingebrachte onderwerpen moeten kijken en met een reactie of antwoord komen. Als het onderwerp compleet en moeilijk is zal de burgerraad een panel in het leven roepen om hier naar te kijken en op te lossen.

De rechterlijk macht loopt tegen de werkelijke problemen aan en kunnen bij ( herhaaldelijk voorkomen ) van deze gebeurtenissen niet alleen een rechterlijke uitspraak doen maar dus ook op een juiste manier de Citizens Assembly er over informeren en er naar laten kijken. Wetten gemaakt door de Citizens Assembly zullen ook jaarlijks geëvalueerd worden om ze bij de tijd te houden.

De denkwijze die voorop moet staan is dat het rust, visie en eerlijkheid voor de lange termijn brengt voor iedereen. Allen voor een. Een voor allen.