Directe Democratie.

De enige en echte democratie is een directe. Dit word mogelijk gemaakt via gelote burgerraden, ook wel Citizens Assembly genoemd, met een mandaat voor wetgeving. Politiek, voor zover en als dat nog bestaat, kan dit niet overrulen. Een raad van wijze mensen kan hier enkele keren over adviseren maar niet blokkeren. Verder word het bevestigd, via een juist ingerichte referendum, door een handtekening van de burger.

De inrichting van een burgerraad is nog niet vaststaand maar moet wel voldoen aan het volgende. Een redelijk aantal willekeurig gelote burgers. Een juiste reflectie van de verschillende groepen in de maatschappij. Een aantal onafhankelijke specialisten die de materie kennen. Een aantal ervaringsdeskundigen. Verder nog een aantal coaches die het proces in goede banen kunnen leiden. Die krijgen dan de tijd om tot een gericht advies en indien nodig een wet te komen. Deze mensen worden betaald en er is voor de werkgever de verplichting om deze persoon tijdelijk verlof te geven.

Wie heeft de mogelijkheid om een Citizens Assembly over een specifiek onderwerp en of thema bijeen te laten roepen? Dit is geheel anders als in de huidige politiek waarin van alles in een regeerakkoord is vastgelegd of achteraf nog word bedisseld.

De belangrijkste is dat de burger het zelf kan organiseren. De manier om dat te doen is de petitie haar natuurlijke kracht te geven. Met een redelijke drempel zal elke petitie in beraad worden genomen.

De raad van wijzen, hier kom ik nog terug, kan bij ruime meerderheid een burgerraad bijeen roepen.

De rechterlijk macht loopt tegen de werkelijke problemen aan en kunnen bij ( herhaaldelijk voorkomen ) van deze gebeurtenissen niet alleen een rechterlijke uitspraak doen maar dus ook op een juiste manier de Citizens Assembly bijeen laten komen.

De denkwijze die voorop moet staan is dat het rust, visie en eerlijkheid voor de lange termijn brengt.